facebook

július 8th, 2014

Megszűnt az iWiW magyar közösségi oldal, ezért sok év halogatás után ez adott lökést a regisztrációhoz.
https://www.facebook.com/vasskaresz címen elérhető vagyok :)

no comments

A régebbi, ubuntu-8-10-szerver-openvpn-telepites leírás egy frissített verziója jelenlegi Debian 7(.4) Wheezy verzióhoz, MySQL-ben tárolt felhasználó nevekkel és jelszavakkal.

Egy példa, OpenVPN szerver bittemeto.systemsheep.hu gépen:

1. MySQL Szerver telepítése

apt-get install mysql-server

2. Lépj be rottként a MySQL-be

mysql -uroot -p

3. Hozz létre egy ‘openvpn’ adatbázist

CREATE DATABASE openvpn;

4. Hozz létre hozzá egy nevet ‘NEV’ és jelszót ‘jelszo’

GRANT ALL ON openvpn.* TO 'NEV'@"%" IDENTIFIED BY 'jelszo';

5. Jelentkezz ki a root userrel

exit;

6. Jelentkezz be a létrehozott MySQL felhasználóval ‘NEV’

mysql -uNEV -pjelszo

7. Válaszd ki az adatbázist

USE openvpn;

8. Hozzd létre az user, log táblákat és rakj bele adatokat

user tábla

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `user` (
`user_id` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
`user_pass` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '1234',
`user_mail` varchar(64) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`user_phone` varchar(16) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`user_online` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`user_enable` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
`user_start_date` date NOT NULL,
`user_end_date` date NOT NULL,
PRIMARY KEY (`user_id`),
KEY `user_pass` (`user_pass`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

log tábla

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `log` (
`log_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`user_id` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
`log_trusted_ip` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`log_trusted_port` varchar(16) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`log_remote_ip` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`log_remote_port` varchar(16) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`log_start_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`log_end_time` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`log_received` float NOT NULL DEFAULT '0',
`log_send` float NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`log_id`),
KEY `user_id` (`user_id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

user adatok

INSERT INTO `user` (
`user_id`, `user_pass`, `user_mail`, `user_phone`,
`user_online`, `user_enable`, `user_start_date`, `user_end_date`
)
VALUES (
'sheep', 'B4raNy', 'sheep@systemsheep.hu',
'+3630000000', 0, 1, '2012-01-01', '0000-00-00'
);

9. Táblák lekérdezése

show tables;
+-------------------+
| Tables_in_openvpn |
+-------------------+
| log               |
| user              |
+-------------------+

10. user tábla adatai

select * from user;
+---------+-----------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+
| user_id | user_pass | user_mail           | user_phone   | user_online | user_enable | user_start_date | user_end_date |
+---------+-----------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+
| sheep   | B4raNy    | sheep@systemsheep.hu| +3630000000  |           0 |           1 | 2012-01-01      | 0000-00-00    |
+---------+-----------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+

11. Kilépés

exit;

12. Az /etc/mysql/my.cnf fájl szerkesztése, hogy ne csak önmagán figyeljen

bind-address  = 127.0.0.1 ->
#bind-address  = 127.0.0.1

13. Az /etc/rc.local fájlban az exit 0; sor elé felvenni az sql portját

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT

14. iptables futtatása

/etc/rc.local
iptables-save

1. OpenVPN szerver telepítése

apt-get install openvpn

2. Tanúsítványok létrehozása és kezelése

cp -R /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa /etc/openvpn/.
cd /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/

3. Tanúsítványok paraméterei

mcedit vars

A vars fájlban meg kell keresni ás sajátra átírni az adatokat

export KEY_COUNTRY="HU"
export KEY_PROVINCE="PEST"
export KEY_CITY="Budapest"
export KEY_ORG="Systemsheep-VPN"
export KEY_EMAIL="sheep@systemsheep.hu"

4. Menteni, kilépni. Töltsük be a változókat és tisztítás

source ./vars
./clean-all

5. Publikus és privát kulcsok létrehozása. YES vagy ENTER lenyomásával az alapértelmezés megy végig

./build-ca
./build-key-server server
./build-key client
./build-dh
mv keys /etc/openvpn/.

Scriptek létrehozása

1. Könyvtárat létrehozni a scriptek számára ‘/etc/openvpn/script’

mkdir /etc/openvpn/script
cd /etc/openvpn/script

2. config.sh létrehozása’/etc/openvpn/script/config.sh’

#!/bin/bash
##Adatbázis szerver
HOST='bittemeto.systemsheep.hu'
#Alap port = 3306
PORT='3306'
#Felhasználónév
USER='NEV'
#Jelszó
PASS='jelszo'
#Adatbázis neve
DB='openvpn'

3. test_connect_db.sh fájl létrehozása ‘/etc/openvpn/script/test_connect_db.sh’

#!/bin/bash
. /etc/openvpn/script/config.sh
##Hitelesítés tesztelése
username=$1
password=$2
user_id=$(mysql -h$HOST -P$PORT -u$USER -p$PASS $DB -sN -e "select user_id from user where user_id = '$username' AND user_pass = '$password' AND user_enable=1 AND user_start_date != user_end_date AND TO_DAYS(now()) >= TO_DAYS(user_start_date) AND (TO_DAYS(now()) <= TO_DAYS(user_end_date) OR user_end_date='0000-00-00')")
##Felhasználó ellenőrzése
[ "$user_id" != '' ] && [ "$user_id" = "$username" ] && echo "felhasznalo : $username" && echo 'hitelesites sikerult.' && exit 0 || echo 'hitelesites nem sikerult.'; exit 1

4. login.sh fájl létrehozása ‘/etc/openvpn/script/login.sh’

#!/bin/bash
. /etc/openvpn/script/config.sh
##Hitelesítés
user_id=$(mysql -h$HOST -P$PORT -u$USER -p$PASS $DB -sN -e "select user_id from user where user_id = '$username' AND user_pass = '$password' AND user_enable=1 AND user_start_date != user_end_date AND TO_DAYS(now()) >= TO_DAYS(user_start_date) AND (TO_DAYS(now()) <= TO_DAYS(user_end_date) OR user_end_date='0000-00-00')")
##Felhasználó ellenőrzése
[ "$user_id" != '' ] && [ "$user_id" = "$username" ] && echo "felhasznalo : $username" && echo 'hitelesites sikerult.' && exit 0 || echo 'hitelesites nem sikerult.'; exit 1

5. connect.sh fajl létrehozása ‘/etc/openvpn/script/connect.sh’

#!/bin/bash
. /etc/openvpn/script/config.sh
##log táblába beírni a csatlakozást
mysql -h$HOST -P$PORT -u$USER -p$PASS $DB -e "INSERT INTO log (log_id,user_id,log_trusted_ip,log_trusted_port,log_remote_ip,log_remote_port,log_start_time,log_end_time,log_received,log_send) VALUES(NULL,'$common_name','$trusted_ip','$trusted_port','$ifconfig_pool_remote_ip','$remote_port_1',now(),'0000-00-00 00:00:00','$bytes_received','$bytes_sent')"
##bejelentkezett felhasználó státuszát online-ra állítani
mysql -h$HOST -P$PORT -u$USER -p$PASS $DB -e "UPDATE user SET user_online=1 WHERE user_id='$common_name'"

6. disconnect.sh fájl létrehozása ‘/etc/openvpn/script/disconnect.sh’

#!/bin/bash
. /etc/openvpn/script/config.sh
##kilépő felhasználó státuszát offline-ra állítani
mysql -h$HOST -P$PORT -u$USER -p$PASS $DB -e "UPDATE user SET user_online=0 WHERE user_id='$common_name'"
##log táblába beírni a lekapcsolódást
mysql -h$HOST -P$PORT -u$USER -p$PASS $DB -e "UPDATE log SET log_end_time=now(),log_received='$bytes_received',log_send='$bytes_sent' WHERE log_trusted_ip='$trusted_ip' AND log_trusted_port='$trusted_port' AND user_id='$common_name' AND log_end_time='0000-00-00 00:00:00'"

7. server-tcp-443.conf fájl létrehozása ‘/etc/openvpn/server-tcp-443.conf’ a 443-as porthoz

##protokol és port
port 443
proto tcp
dev tun

##ip szerver maszk
server 10.4.0.0 255.255.255.0

##kulcs
ca /etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/keys/server.crt
key /etc/openvpn/keys/server.key
dh /etc/openvpn/keys/dh1024.pem

##beállítások
persist-key
persist-tun
keepalive 5 60
reneg-sec 432000

##hitelesítés.
comp-lzo
user nobody
#group nogroup
client-to-client
username-as-common-name
client-cert-not-required
auth-user-pass-verify /etc/openvpn/script/login.sh via-env

##kliens push infók
max-clients 50
push "persist-key"
push "persist-tun"
push "redirect-gateway def1"
#push "explicit-exit-notify 1"

##DNS Szerver
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"

##script connect-disconnect
script-security 3 system
client-connect /etc/openvpn/script/connect.sh
client-disconnect /etc/openvpn/script/disconnect.sh

##log státusz
status /etc/openvpn/log/tcp_443.log
log-append /etc/openvpn/log/openvpn.log
verb 3

9. Könyvtár létrehozása a logoknak ‘/etc/openvpn/log’

mkdir /etc/openvpn/log
touch /etc/openvpn/log/openvpn.log
touch /etc/openvpn/log/tcp_443.log

10. Fájlok jogosultságainak módosítása

chmod -R 755 /etc/openvpn

11. Teszt hitelesítés ‘sheep’ és ‘B4raNy’ jelszóval

/etc/openvpn/script/test_connect_db.sh sheep B4raNy
# felhasznalo : sheep
# hitelesites sikerult.

12. OpenVPN szerver indítása

/etc/init.d/openvpn start

Internet engedélyezése a kliensek számára
1. Az /etc/sysctl.conf szerkesztése

Ki kell törölni a # a sor elejéről:

#net.ipv4.ip_forward=1 ->
net.ipv4.ip_forward=1

2. Az /etc/rc.local fájl végéhez hozzáadni az exit 0; sor elé

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

iptables -A INPUT -i tun0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i tun0 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -i tun1 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i tun1 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.4.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.5.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

3. Script futtatása, hogy legyen net

/etc/rc.local
iptables-save

Kliens konfiguráció
1. Kliens konfiguráció 443-as porton

client
dev tun

proto tcp
remote bittemeto.systemsheep.hu 443

nobind
auth-user-pass
reneg-sec 432000
resolv-retry infinite

ca ca.crt
comp-lzo
verb 1

2. A ca.crt fájl és a kliens konfig eljuttatása a felhasználókhoz

3. Windows 8.1 OpenVPN kliens letöltése.

no comments

Amennyiben többen szeletnének dolgozni egy postafiók leveleivel courier imap alatt, a következők segítséget jelenthetnek:

Adott egy közösen használt, megosztani kívánt postafiók, például informacio’@’weblappark.hu valamint legalább két, eltérő munkatárshoz tartozó postafiók akik mind a ketten szeretnék látni a megosztott postafiók tartalmát, például gizi’@’weblappark.hu és joli’@’weblappark.hu.

A létrehozott courier maildir amit használok, nem tartalmaz külön .INBOX bejegyzést az info@ postafiókon belül, ezért megoldásként egy symlinket hozok létre .Inbox néven, önmagára:

ln -s /var/mail/weblappark.hu/informacio /var/vmail/weblappark.hu/informacio/.Inbox

Ellenőrizve:

# ls -l /var/mail/weblappark.hu/informacio/.Inbox
lrwxrwxrwx 1 root root 31 jan 11 01:24 /var/mail/weblappark.hu/informacio/.Inbox -> /var/mail/weblappark.hu/informacio

Így a .Inbox mappába lépve, a kinti info maildirbe jutunk vissza.

Adjuk hozzá a már létező informacio@ címet gizi és joli maildirjéhez:

maildirmake --add informacio=/var/mail/weblappark.hu/informacio /var/mail/weblappark.hu/gizi
maildirmake --add informacio=/var/mail/weblappark.hu/informacio /var/mail/weblappark.hu/joli

Ezek után irassuk fel a megosztott mappákat a felhasználókhoz:

echo -e "shared.informacio.Inbox
shared.informacio.Sent
shared.informacio.Drafts
shared.informacio.Trash
shared.informacio.Junk" >> /var/mail/weblappark.hu/gizi/courierimapsubscribed

echo -e "shared.informacio.Inbox
shared.informacio.Sent
shared.informacio.Drafts
shared.informacio.Trash
shared.informacio.Junk" >> /var/mail/weblappark.hu/joli/courierimapsubscribed

Végül, ha imap klienssel belépünk a postafiókba, automatikusan megjelenik a feliratkozásnak köszönhetően, illetve kibontható a megosztott postafiók és tartalma:

shared_webmailWebmail
shared_thunderbirdThunderbird
shared_outlookOutlook

no comments

A Weblappark.hu által szolgáltatott ingyenes, domainem.hu címen elérhető Dinamikus DNS szolgáltatáshoz (dyndns) elérhetővé váltak közvetlenül a felhasználók gépéről indítható IP cím frissítő scriptek, programok.

A regisztrált domain cím frissítő scriptek elkészültek Linux Bash shell script, illetve Windows 7, Windows 8 PowerShell verzióban.

A scripteket letöltés után ki kell bontani, majd a bennük lévő zona=”” és azonosito=”” paraméterekhez be kell írni a sikeres és visszaigazolt regisztrációkor megadott aldomain nevet, illetve az azonosításhoz használt MAC címet.

Az adatok kitöltése után el kell menteni a scriptet és lefuttatva azt, az aktuális ip címre állítja be a dinamikus dnshez tartozó zónát.

Linux Bash shell script

Használata kibontás után:

user:~$ . dyndns.sh

Windows 7 – 8 PowerShell

Használata kibontás után:

powershell.exe -executionpolicy unrestricted -command .\dyndns.ps1

no comments

Amennyiben több géphez van SSH hozzáférésünk, úgy felmerülhet az az igény, hogy ne csak egy privát kulcsot használjunk a távoli gépeken való hitelesítéshez, hanem minden géphez egyéni, esetleg csoportokra bontottan kezeljünk külön privát kulcsokat magunknál a belépésekhez.

Abból a felvetésből indul ki ez a leírás, hogy valamilyen Linux disztribúciót használunk az elérésekhez. A beépített SSH klienssel kezdeményezzük a csatlakozást, ami a felhasználó saját könyvtárának .ssh katalógusa alól dolgozik, nem pedig harmadik féltől származó programmal például Putty -al , amiben minden mentett kapcsolathoz egyénileg lehet állítani a kulcsot.

Generáljunk le legalább két kulcspárt más-más géphez való belépéshez.

$ ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa.munka -C "Kulcs a munka gepekhez"
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase): jelszavunk
Enter same passphrase again: jelszavunk
Your identification has been saved in /home/cvk/.ssh/id_rsa.munka.
Your public key has been saved in /home/cvk/.ssh/id_rsa.munka.pub.
The key fingerprint is:
68:c8:99:a3:54:31:f7:5c:59:29:7e:02:76:09:4c:0b Kulcs a munka gepekhez
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|..+=o+o E    |
|.*o o.+o.. .   |
|o..  +o+ o   |
|.  . + +    |
|    S .   |
|     o    |
|         |
|         |
|         |
+-----------------+
$ ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa.sajat -C "Kulcs a sajat gepekhez"
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase): másikjelszó
Enter same passphrase again: másikjelszó
Your identification has been saved in /home/cvk/.ssh/id_rsa.sajat.
Your public key has been saved in /home/cvk/.ssh/id_rsa.sajat.pub.
The key fingerprint is:
97:83:39:58:75:ab:01:1d:e7:43:47:40:2d:e8:b4:35 Kulcs a sajat gepekhez
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|    ==B+oo  |
|   + Bo*+ .  |
|   o o.=o.E  |
|   o. . o   |
|    S .   |
|     .    |
|         |
|         |
|         |
+-----------------+

Miután generáltunk több kulcspárt, a publikus kulcsokat töltsük fel az elérni kívánt szerverekre.

Arra figyeljünk, hogy ha már létezik másik authorized_keys az elérni kívánt felhasználónk alatt, ne felülírjuk scp-vel, hanem fűzzük hozzá az új publikus kulcsot a többi mellé ssh-copy-id segítségével:

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.munka.pub munkauser@egyik.szerver.hu
Password: munkauser jelszava
Now try logging into the machine, with "ssh 'munkauser@egyik.szerver.hu'", and check in:

  ~/.ssh/authorized_keys

to make sure we haven't added extra keys that you weren't expecting.

ssh-copy-id -p 44787 -i ~/.ssh/id_rsa.sajat.pub sajatuser@hobbi.sajatszerver.hu
Password: sajatuser jelszava
Now try logging into the machine, with "ssh 'sajatuser@hobbi.sajatszerver.hu'", and check in:

  ~/.ssh/authorized_keys

to make sure we haven't added extra keys that you weren't expecting.

A privát kulcsokat vegyük fel az ssh kliens konfigjába, mint használható azonosítók:

touch ~/.ssh/config
chmod 600 ~/.ssh/config
echo "IdentityFile ~/.ssh/id_rsa.munka" >> ~/.ssh/config
echo "IdentityFile ~/.ssh/id_rsa.sajat" >> ~/.ssh/config

Ezt az ~/.ssh/config fájlt még egészítsük ki pontosítva a kapcsolódáshoz szükséges egyéb adatokkal:

Host egyik.szerver.hu
 IdentityFile ~/.ssh/id_dsa.munka
 User munkauser

Host hobbi.sajatszerver.hu
 IdentityFile ~/.ssh/id_rsa.sajat
 User sajatuser
 Port 44787

Ezután már nincs más dolgunk, mint az eltérő ssh kulcspárokat használva csatlakozzunk a beállított gépekhez:

ssh egyik.szerver.hu
ssh hobbi.sajatszerver.hu

no comments

Elindult a Weblappark.hu ingyenes dinamikus DNS szolgáltatása a domainem.hu címen.
A szolgáltatásban jelenleg a domainem.hu és a domained.hu címekhez lehet igényelni aldomaint.

A szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálni kell.

no comments

A következő blog apropóján én is leírom a saját tapasztalatomat így, lejáró hűségidő elött, amikor is a meghosszabbításon gondolkodva új készüléket keresek ismét 2 év hűség aláírási szándékkal.

http://kocka.blog.hu/2011/12/28/t-mobile_hat_ennyire_nem_kellek_neked

Az új készülék kritériumai a jelenlegi T-Mobile Pulse ( Huawei U8220 ) után, hogy androidos okostelefon legyen; minimum 3″ kijelzővel és minimum 512rom/512ram legyen a készülékben, valamint ne ARMv6 cpu dolgozzon már benne, hanem újabb.


Jelenleg T-s előfizetés hűség végéhez közeledek, és elkezdtem csere készülékeket nézni.

Konkrétan egy Sony Ericcson Xperia mini pro készüléket néztem ki:

https://webshop.t-mobile.hu/webapp/wcs/stores/ProductDisplay?catalogId=2001&storeId=2001&langId=-11&productId=329063&paidType=newPostPaidPrice&loyaltyTime=twoYear&package=&phoneSearchUrl=https%3A%2F%2Fwebshop.t-mobile.hu%2Fwebapp%2Fwcs%2Fstores%2FWSPhoneSearchCmd%3FactPage%3D1%26processMode%3Dsearch%26paidType%3DnewPostPaidPrice%26loyaltyTime%3DtwoYear%26packages%3D%26priceZone%3Dall%26brand%3D512%26parameter%3Dall%26style%3Dall%26camera_resolution%3D0%26camera%3Dall%26opsys%3Dall

Amennyiben ÚJ előfizető lennék, úgy a webshopjukban 54ezer ft-ért vihetném el a készüléket.

Sajnos(?) régi előfizető vagyok, és meg szeretném tartani a jelenlegi hívószámomat, valamint bevállalnék újabb 2 év hűséget is a díjcsomagra.

Az alábbi ajánlatot kaptam:

Ajánlatunk jelenlegi díjcsomagja megtartásával
Feltételek:
Jelenlegi díjcsomagja megtartásával
2 év hűség az előfizetésre ?
A készülék ára: Egy összegben T-Pontokban és partnereinknél: 64 990 Ft Webshop ár
10% kedvezménnyel: 58 491Ft

Összességében 4 958Ft -al kerül többe, hogy megtarthatom a hívószámomat mert hűségesen fizettem idáig.

Plusz adalék:
A T-nél a készülék ennyi pénzért hálózat függő.
Függetlenül, 57 550 Ft-ért megvehetem egy GSM boltban.
http://vip-phone.hu/spd/vipphone782788/SonyEricsson_Xperia_mini_Pro_SK17i_MobiltelefonMA

Lájk az új ügyfeleknek.

Ezek szerint T-Mobile, én mint jelenlegi ügyfél, ennyire kellek neked.

no comments